Acasă Actualitate Mitropolia Banatului: ”Înscrierea la Liceul Ortodox din Timișoara are loc între 2-5...

Mitropolia Banatului: ”Înscrierea la Liceul Ortodox din Timișoara are loc între 2-5 iunie. Ce trebuie făcut”

1043
DISTRIBUIȚI

Mitropolia Banatului atenționează că înscrierea la Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” din Timișoara pentru probele de aptitudini se va realiza în perioada 2-5 iunie.

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere, de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora se va realiza în perioada 2-6 iulie 2020, iar repartizarea computerizată va avea loc în data de 10 iulie 2020.

Detalii la tel: 0724.521.272

Dosarul de înscriere a candidaților se va putea depune inclusiv on-line, prin transmiterea documentelor pe adresa de e-mail a unității de învățământ: ltosfantim@gmail.com.

Graficul admiterii și alte informații legate de aceasta vor fi anunțate pe pagina web a școlii: https://liceulortodoxsfantulantim.ro/informatii-inscriere-profil-teologic-clasa-a-ix-a/

În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;

probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.

1. Interviul/colocviul/proba orală (online) constă în:

a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;

b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului.

2. Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT). Media minimă la proba de verificare  a cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).

Comentarii

comentarii