Acasă Economic Timişorenii sunt restanţieri la depunerea declaraţiilor de venit

Timişorenii sunt restanţieri la depunerea declaraţiilor de venit

DISTRIBUIȚI

50.362 de contribuabili fin Timiş au avut obligaţia depunerii declaraţiei de venit pentru anul 2008. Deoarece până la termenul legal de depunere, 15 mai 2009-, nu au depus declaraţiile 21.492 de contribuabili, administraţiile finanţelor publice teritoriale le-au emis acestora notificări.
Cel mai mare număr de restanţieri se înregistrează la Administraţia Finanţelor Publice Timişoara, unde aveau obligaţia depunerii declaraţiei 36.836 de contribuabili, iar până la termenul legal au depus declaraţia de venit doar 20.645 de contribuabili, adică 56%. Pentru contribuabilii care nu s-au achitat la timp de aceasta obligaţie au fost emise un număr de 16.191 de notificări. Conform Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş, contribuabilii persoanele fizice care au realizat în anul 2008 venituri în bani şi/sau în natură din România provenind din activităţi independente (activităţi comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală), din cedarea folosinţei bunurilor (închirieri, arenda), din activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real (de felul cultivării florilor, a legumelor în sere, a pepinierelor), din câştiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, precum şi din câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de  contract, au obligaţia depunerii formularului 200 “Declaraţie privind veniturile realizate” – cod 14.13.01.13, la organul fiscal în raza căruia îşi au domiciliul. Nedepunerea declaraţiilor de venit la termenul de 15 mai 2009, inclusiv, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10 lei la 100 lei, conform prevederilor art. 219 alineatul 3 al O.G. nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Astfel, contribuabilii care nu şi-au depus declaraţiile de venit şi au fost notificaţi trebuie să se prezinte la sediul organului fiscal care le-a transmis notificarea, unde vor plăti amenda specificată şi vor completa şi depune declaraţia privind veniturile realizate.

Comentarii

comentarii