Acasă Economic ProFEM – Promovarea egalității de șanse a femeilor

ProFEM – Promovarea egalității de șanse a femeilor

391
DISTRIBUIȚI

profemCentrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală Timișoara, în calitate de Partener în cadrul proiectului „ProFEM – Promovarea egalității de șanse a femeilor” alături de Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă, în calitate de lider și împreună cu partenerul: UNIVERSUS-CSEI – Consorzio universitario per la formazione e l’innovazione, a organizat in data de 1 iulie 2014, în Timișoara, conferința de lansare a proiectului „ProFEM – Promovarea egalității de șanse a femeilor”.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „ProFEM – Promovarea egalității de șanse a femeilor”, POSDRU/149/6.3/G/130961 și s-a adresat în principal membrilor parteneriatului din România, beneficiarilor direcți, colaboratorilor, actorilor economici și sociali, cât și reprezentanților serviciilor publice de ocupare, ai autorităților publice, mediului academic și formării profesionale, ai mass-media, societății civile și organizațiilor din domeniu. Obiectivul general al proiectului vizează creșterea conștientizării asupra principiului egalității de șanse în Regiunea Vest, în vederea stimulării ocupării a 470 de femei, prin activități de promovare activă, programe de formare specifice în scopul dobândirii abilităților antreprenoriale și dezvoltării propriei afaceri și prin calificare în meserii potrivit nevoilor pieții și grupului țintă. Perioada de implementare a proiectului este 2 mai 2014 – 1 noiembrie 2015, proiectul având o durată de 18 luni și va fi desfășurat în regiunea Vest, județele Arad și Timiș. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: dezvoltarea unei campanii în vederea sensibilizării mediului de afaceri pentru integrarea dimensiunii egalităţii de gen; dezvoltarea și consolidarea cunoștințelor, competențelor și aptitudinilor a 470 de femei din regiunea Vest, pentru a facilita integrarea pe piața muncii sau inițierea de afaceri; calificarea a 268 de femei în vederea creșterii șanselor de ocupare pe piața muncii; promovarea și stimularea integrării egalității de șanse și a principiului nediscriminării în mediul de afaceri românesc prin crearea a 10 planuri personalizate. Persoanele care pot face parte din grupul țintă al proiectului: persoane de sex feminin (470 persoane), experţi mass-media (5 persoane), manageri ai autorităţilor publice locale şi centrale (5 persoane), operatori mass-media (5 persoane), personal al autorităţilor publice centrale şi locale (10 persoane), personal al organizaţiilor societăţii civile (20 persoane), personal al partenerilor sociali (10 persoane). Dintre cele 470 de persoane de sex feminin selectate 315 vor beneficia de cursuri de calificare/recalificare de nivel 1, iar 155 vor beneficia de asistență și consiliere în inițierea unei afaceri, dintre acestea 50 vor beneficia și de cursuri de dezvoltare a competențelor antreprenoriale.

Comentarii

comentarii