Acasă Actualitate Răspunsul primarului Gheorghe Ciuhandu adresat locuitorilor din zona Continental AP

Răspunsul primarului Gheorghe Ciuhandu adresat locuitorilor din zona Continental AP

234
DISTRIBUIȚI

Către,
Redacţia cotidianului „Ziua de Vest”
În atenţia,
Doamnei director Lia Lucia Epure
Stimată doamnă director,


În ziarul pe care cu onoare îl conduceţi a apărut luni, 13 iulie 2009, articolul intitulat „Timişorenii din zona Continental AP îi pun trei întrebări primarului Gheorghe Ciuhandu”. Vă scriu astăzi pentru a da răspuns celor trei întrebări puse de „reprezentanţii GIPRO”.
1. În cazul în care mirosul de care se vorbeşte în articol există, cetăţenii din zonă ar trebui să se adreseze Agenţiei pentru Protecţia Mediului – singura instituţie abilitată să verifice şi să sancţioneze încălcarea normelor de mediu. Primăria Municipiului Timişoara nu are atribuţii legale pe această linie şi este surprinzător faptul că, deşi am spus acest lucru în nenumărate rânduri, există unii care se încăpăţânează să arunce vina pe primărie pentru situaţia din zonă.

2. Scutirile la plata impozitelor se acordă în baza legilor ţării, în principal a Codului Fiscal. Primăria Municipiului Timişoara nu poate să stabilească ea scutiri de impozite pentru anumite categorii de cetăţeni. Nu există nici o bază legală pentru acordarea unor astfel de scutiri.

3. Primăria Municipiului Timişoara, împreună cu Universitatea Politehnica, a realizat trei studii de cercetare ştiinţifică cuprinzând măsurători ale poluanţilor atmosferici: în 2006 – „Studiul calităţii aerului în zona municipiului Timişoara. Caracteristici generale. Studii de caz”, în 2007 – „Cercetări teoretice experimentale privind calitatea aerului în zona de est a municipiului Timişoara” şi în 2008 – „Cercetare şi dezvoltare în domeniul protecţiei mediului. Analiza calităţii aerului în municipiul Timişoara”. Studiul la care se face referire, cel din anul 2008, a avut ca obiectiv efectuarea de măsurători on line a aerului în şapte zone din Timişoara, pe o perioadă de câte şapte zile. S-a constatat depăşirea valorilor limită a concentraţiei de pulberi în suspensie PM10 în aer în majoritatea zonelor monitorizate, inclusiv valori destul de ridicate în zonele verzi, conducând la concluzia că problema poluării cu PM10 este una generalizată la nivelul municipiului Timişoara. S-au constat valori mai mari ale concentraţiilor de compuşi organici volatili COV în zona industrială UMT, în special în timpul nopţii, sursa fiind evident activitatea industrială din zonă. Ştiind că în zonă nu există practic decât doi potenţiali poluatori cu COV, platforma Continental şi SC TRW Automotive, platforma Continental poate fi considerată responsabilă de emiterea unor efluenţi gazoşi cu concentraţii de COV la coşuri estimate la aproximativ 4000 mg/mc aer sau mai mari.

Menţionez că toate aceste studii au fost puse la dispoziţia cetăţenilor care au făcut cerere pentru ele, au fost postate pe pagina de internet a Direcţiei de Mediu, au fost transmise la SC Continental Automotive Products şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş. De asemenea, rezultatele acestor studii au fost prezentate în lucrarea „Timişoara ecologică”, precum şi într-un material în cadrul proiectului ecologic interjudeţean „Capitala verde a Europei, Timişoara – Mica Vienă” desfăşurat în perioada 22-24.04.2009.
Trebuie să spun şi faptul că sunt revoltat de interpretarea tendenţioasă pe care autorul articolului o dă afirmaţiilor mele. Nu am intervenit niciodată pentru a se elibera autorizaţia de mediu firmei Continental AP. Am solicitat domnului ministru să intervină în acest caz, deoarece este inadmisibil ca această problemă să fie tergiversată la nesfârşit. Autoritatea de mediu trebuie să ia cât mai urgent o decizie, indiferent de faptul că această decizie este sau nu în favoarea firmei Continental AP. Este singurul lucru pe care l-am susţinut de fiecare dată şi este ceea ce autoritatea de mediu trebuie să facă, atât în interesul locuitorilor din zonă, cât şi în cel al Continental AP.

Vizavi de interesul pe care Primăria Municipiului Timişoara îl are faţă de ceea ce se întâmplă în zonă, pot să vă spun au avut loc numeroase activităţi de verificare a agenţilor economici privind modul de gestionare a factorilor de mediu. În 2008 am avut trei întâlniri de lucru la sediul Continental Automotive şi două dezbateri publice. În 2 iunie 2009 s-a verificat modul de gestionare a factorilor de mediu la Continental Automotive conform Programului acţiunilor de verificare a agenţilor economici de pe raza municipiului Timişoara, ocazie cu care a fost prezentată situaţia la zi a documentelor solicitate de către APM în parcurgerea procedurii de autorizare.

Din vizitele în teren derulate pe parcursul ultimilor trei ani a rezultat că este evidentă poluarea olfactivă, decelabilă pe o rază de 1,5 km. Până în prezent, însă, nu sunt aplicate la nivel naţional STAS-urile privind măsurarea mirosurilor – olfactometrie (SR EN 13725/2003), în România nefiind nici o instituţie care să măsoare nivelul acestor factori de stres.

De asemenea, până în prezent au fost identificate următoarele soluţii aplicabile pe termen scurt şi mediu:
– Promovarea unei hotărâri de consiliu local care să stipuleze perceperea unor tarife diferenţiate la impozit, cu precădere pentru zonele rezidenţiale – tarife care să descurajeze derularea unor activităţi susceptibil a fi poluante;

– Convenirea unor programe de conformare care să conducă la realizarea de investiţii prin care să se reducă amplitudinea poluării;
– Derularea unui parteneriat între Primăria Municipiului Timişoara şi Continental SA, prin care să se stabilească un program concret de acţiune, program care se va derula prin realizarea mai multor acţiuni, dintre care amintesc plantarea de către SC Continental SA împrejurul unităţii a unui „cordon verde” cu rol de filtrare şi retenţie a particulelor în suspensie şi, implicit, de ameliorare a calităţii aerului din zonă, precum şi participarea continuă a experţilor de mediu din cadrul Direcţiei de Mediu la campaniile de măsurare/automonitorizare pe care societatea are obligaţia să le realizeze în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Înţeleg că spiritul Timişoarei înseamnă controlul autorităţilor de către cetăţeni şi nu al cetăţenilor de către autorităţi. În acelaşi timp, însă, spiritul Timişoarei înseamnă ca acest control al cetăţenilor să fie exercitat în spiritul adevărului, ţinând cont de fapte concrete şi nu doar de vorbele unora. Acelaşi spirit implică şi obligaţia deontologică a unui jurnalist ca, înainte de publicarea unui articol, să se informeze asupra situaţiei reale de la toate părţile implicate, şi să nu denatureze realitatea prin aducerea la cunoştinţa opiniei publice doar a unor interpretări venite din partea unei singure părţi.
Primar,
Gheorghe Ciuhandu

Comentarii

comentarii